Nedenleri ve Risk Faktörleri


Polisitemia vera, kemik iliğinin tek bir hücresindeki (klonal bozukluk) genetik materyaldeki (DNA) kötü huylu bir değişiklikten kaynaklanır. Kemik iliği, çoğu kan hücresi üretiminin gerçekleştiği kemiğin içinde bulunan yumuşak, süngerimsi malzemedir. Bu kötü huylu değişikliğin ortaya çıkmasının altında yatan neden bilinmemektedir.

Bu değişikliğin, kalıtsal olmadığı ve gebe kaldıktan sonra meydana geldiği belirtilmektedir. Araştırmacılar, polisitemia veralı bireylerin yaklaşık yüzde 90'ınında, vücudun birçok işlevinde kritik rol oynayan proteinlerin oluşması için talimat sağlayan JAK2 geninde bir varyasyon olduğunu tespit ettiler. Gen mutasyonu meydana geldiğinde, protein ürünü hatalı, verimsiz, eksik veya fazla üretilmiş olabilir ve bu durum da birçok organ sistemini etkileyebilir.

JAK2 geni Janus kinaz 2 adı verilen bir protein üretir. Kinazlar, hücre büyümesinin çok güçlü itici güçleridir. Polisitemia veralı kişilerde, altta yatan genetik değişiklik nedeniyle JAK2 geni aşırı aktiftir.

Polisitemia veralı bireylerin kemik iliğindeki orijinal kusurlu hücre, büyüyen ve sonunda kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri veya trombositlerden birine dönüşen hematopoietik bir kök hücredir. Tek bir hematopoietik kök hücrenin DNA'sındaki bir değişiklik, anormal hücrenin sürekli olarak kendini yeniden üretmesine ve sonunda kemik iliğinde baskın hematopoietik kök hücre haline gelmesine neden olur. Normalde böbrekler eritropoietin adı verilen bir hormon üretir. Bu hormon, hematopoietik kök hücrelerde bulunan reseptörlere bağlanır. JAK2 geni aşırı aktif olduğundan, orijinal kusurlu hematopoietik kök hücreden türetilen bu hücreler, eritropoietin yokluğunda bile büyümeye ve bölünmeye devam eder. Bu hızla büyüyen hücreler kemik iliğini tıkar ve parçalanıp öldüğünde yara dokusunun oluşmasına neden olur.

Polisitemia vera, kadınlardan biraz daha fazla erkeği etkiler. En sık 60 yaşın üzerindeki bireylerde görülür, ancak her yaştaki bireyi etkileyebilir. 20 yaşın altındaki bireylerde son derece nadirdir.

 

UYARI: bu sitede yer alan içerikler bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, hekime danışma yerine geçmez.

- Novartis’in koşulsuz katkılarıyla -